BRB djuka

VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners

Koje radove najčešće poručujete?

Broj glasača:
95

Prvo glasanje:
ponedeljak, 09 oktobar 2006 13:01

Poslednje glasanje:
sreda, 12 decembar 2018 14:17

Koje radove najčešće poručujete?

Hits Percent Graph
Dekorativne radove
51 53.7%
Molersko fasaderske
22 23.2%
Gipsarske radove
9 9.5%
You are here Koje radove najčešće poručujete?
BRB

Molersko-fasarerski radovi. Unutrašnji dekorativni i molerski radovi, fasaderski radovi, demit izolacija.

Lokacija

Adresa

Subotica, Arsenije Čarnojevića 10

Kontakt telefoni

024/572-664

063/692-122